LaFaenza

Priroda i tehnologija zajedno stvaraju novi koncept keramičkih pločica koji je fokusiran na kvalitetu proizvoda i zaštitu okoliša, dvije nedjeljive vrijednosti. Proizvodnja LaFaenze oduvijek je bila vođena dubokim poštovanjem prema planetu i bogatom ljudskom nasljeđu koje ga naseljava.