VIEGA sustavi za podna grijanja

Podna grijanja Fonterra osiguravaju više ugodnosti. Ona su jednako prikladna za novogradnju i za renoviranje već postojećih zgrada. Ljeti se mogu koristiti za hlađenje.

 

http://www.viega.hr/

Viega Prospekt Fonterra

Kategorija: