ROFIX HIDROIZOLACIJA

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i za terase, balkone i kao hidroizolacija građevinskog objekta. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Hidroizolacijska masa na bazi cementa prema EN 14891 – CM 01P.

Za izvedbu fleksibilnih hidroizolacija koje premoštavaju pukotine, na građevinskim objektima u području dodira sa tlom, protiv površinske vode bez pritiska i procjedne vode kao i vode pod pritiskom. Za hidroizolaciju vodospremnika do dubine od 4 m.

Kao hidroizolacija balkona, terasa, tuševa, prostorija za pranje, sanitarnih čvorova kao i bazena, koji se naknadno oblažu sa keramičkim oblogama, kao i za sanaciju oštećenih, nosivih, starih keramičkih obloga na balkonima i terasama. Također prikladno i za terase ispod kojih se nalaze naseljene prostorije, ako se te terase završno oblažu keramičkim oblogama.

Prikladno za izvedbu zahvata u cilju vodonepropusnosti. Za izvedbu paronepropusnog sloja preporučujemo RÖFIX AS 342 Izolacijski predpremaz.

RÖFIX AP 300 Predpremaz

Brzosušeći predpremaz za zidove i podove, bez otapala, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upojnih podloga, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje poda ili ljepila za keramiku.

Univerzalno primjenjivi predpremaz za pripremu jako upojnih podloga kao i podloga s neujednačenim upijanjem ili pjeskovitih mineralnih podloga, prije nanošenja hidroizolacijskog sustava, mase za izravnavanje podova (cementna na cementnu, svježe u svježe) ili postavljanja pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima.

RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez otapala, sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upojnih ili neupojnih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje poda ili ljepila za keramiku.

Svestrano upotrebljiv, specijalni predpremaz bez razrjeđivača, pojačan kvarcnim pijeskom, za pripremu glatkih ili slabo upojnih do neupojnih podloga (pod i zid) unutra i vani.

RÖFIX AP 320 stvara prionjivost na glatkim, slabo upojnim do neupojnim podlogama kao glatko šalovanim betonima, pločicama, nosivim drvenim podlogama i itd., prijanja na mnogim metalima.

Predpremaz za prionjivost kod viših zahtjeva prije nanošenja samorazljevajuće mase za izravnavanje podova i također kao predpremaz kod ljepljenja pločica na stare nosive pločice. RÖFIX AP 320 predpremaz za prionjivost mora biti potpuno osušen (povezan). Za izbjegavanje mogućih zaprljanja koja mogu smanjiti prionjivost, preporučuje se nastavak nanošenja obloge ili sljedećeg sloja, u što kraćem vremenskom periodu.

http://www.roefix.hr/

PDF katalog:

Rofix katalog

 

Kategorija: