IDEALTERM pumpe

IdealTerm pumpe za domaćinstvo dijele se na četiri kategorije:

  • potpne pumpe
  • pumpe za hidrofore i hidropak pumpe
  • muljne pumpe
  • elektronske pumpe za grijanje

Potopne pumpe

Za vodoopskrbu iz bunara ili rezervoara.
Za uporabu u kućanstvu, za civilne i industrijske primjene.
Za korištenje u vrtu i navodnjavanje.

Hidroforske i hidropak pumpe

Iznimno su pouzdane, ekonomične i jednostavne za uporabu što ih čini prikladnima za hidroforske pumpe u kućanstvima, za navodnjavanje vrtova.

Sustav hidropak sastoji se od pumpne jedinice, tlačne sklopke i tlačnog spremnika. Takvi sustavi mogu pružiti dovoljnan pristisak vode za moderne kućanske aparate te osigurati dovoljnu opskrbu vodom.

Muljne pumpe

Pumpe za prepumpavanje i izbacivanje čiste i nečiste vode.

Elektronske pumpe za grijanje

STAR A – Cirkulirajuća pumpa proizvodne serije STAR je visokokvalitetna bešumna i energetski ekonomična cirkulirajuća pumpa, koja je posebno osmišljena za kućanski toplinski sustav te kućanski sustav za zagrijavanje vode.

To je najinovativniji proizvod, s lakom instalacijom i s programiranim postavkama prije dostave, koji najviše odgovara upotrebi kod sljedećih sustava:

  • Sustav podnog grijanja
  • Sustav grijanja s jednim cjevovodom
  • Sustav grijanja s dvostrukim cjevovodom
  • Potrošnja 5W

STAR proizvodna serija je prihvatila permanentni magnetni motor i kombinira tehnologiju pretvorbe frekvencije, što uzrokuje automatski rad u skladu s potrebama korisnika, te uštedu energije svake vrste.

PDF katalozi:

Katalog IdealTerm elektronske pumpe za grijanje

Katalog IdealTerm hidroforske pumpe i hidropak

Katalog IdealTerm muljne pumpe

Katalog IdealTerrm dubinske pumpe

Kategorija: