CENTROMETAL regulacije

KARAKTERISTIKE REGULACIJE Solar:

Regulacija temperature potrošne tople vode.

Regulacija kolektorskog kruga (najviše dva zasebna kruga kolektora).

Regulacija kotlovskog kruga (najviše dva kruga: krug kotla loženog uljem, plinom ili krutim gorivom (biomasom) te krug kotla loženog krutim gorivom (biomasom)).

Regulacija dodatnog akumulacijskog bojlera (npr. bojlera TB ili CAS-S, -BS).

Sve gore spomenute sheme mogu se provoditi pomoću cirkulacijskih pumpi ili miješajućih ventila.

Regulacija električnog grijača.

Zaštita cirkulacijskih pumpi od previsoke temperature.

Mogućnost očitanja karakterističnih temperatura prikazom na osvijetljenom display-u.

Prikaz dobivene energije Sunca u kWh.

Ispis poruka na osvijetljenom displayu na hrvatskom jeziku.

Vidljivi LED-prikaz uključenosti u rad pojedinih elemenata sistema.

Isporuka u kutiji, sa svim potrebnim osjetnicima.

 

KARAKTERISTIKE DIFERENCIJALNOG TERMOSTATA:

Kompaktno kućište za jednostavnu montažu na zid.

Odabir rada diferencijalnog termostata: automatski rad ili ručno.

Prikaz rada diferencijalnog termostata preko signalne lampice.

Mogućnost namještanja područja paljenja/gašenja termostata: 0-20°C.

Isporučuje se sa svim potrebnim osjetnicima.

 

KARAKTERISTIKE REGULATORA FAMILIJE ELTERM E8:

Regulacija temperature kotla (kotlova) prema vanjskoj temperaturi uključenjem plamenika.

Regulacija temperature polaznog voda prema vanjskoj temperaturi upravljanjem motora miješajućeg ventila.

Mogućnost unosa dva nezavisna programa grijanja za svaki krug grijanja (rad u smjenama).

Samo jedan vanjski osjetnik za do 6 regulatora.

Mogućnost odabira funkcije kruga grijanja: klasični krug grijanja, krug grijanja po zadanoj vrijednosti (ventilokonvektori), krug grijanja bazena, dodatni krug grijanja sanitarne vode, krug zaštite povratnog voda kotla preko miješajuće slavine.

Mogućnost odabira vrste osjetnika 1 k PTC ili 5 k NTC.

Osvijetljeni zaslon s jasnim tekstualnim prikazom svih parametara s mogućnošću odabira jezika (uključivo i HR).

Jednostavno programiranje i rukovanje korištenjem samo jednog gumba vođeno funkcijski grupiranim menijima.

4-kanalni tjedni uklopni sat sa do 3 uklopna razdoblja dnevno po kanalu.

Ograničenje minimalne i maksimalne temperature kotla.

Početno rasterećenje kotla.

Optimizirano ugrijavanje prema dinamici zgrade.

Namjestiva dinamička diferencija ukapčanja plamenika.

Automatski rad ljeto/zima uz mogućnost odabira sobne temperature za prekid grijanja.

Zaštita od smrzavanja.

Zaštita pumpi od blokade.

Ugrađeno Can-bus sučelje omogućuje proširenje sa dodatnim krugovima miješajućeg ventila (ukupno do 15 krugova; uz E8.1124).

Mogućnost ugradnje telefonskog prekidača.

Upravljanje radom cirkulacijskih pumpi.

Regulacija temperature potrošne tople vode uključenjem plamenika i pumpe bojlera.

 

www.centrometal.hr

 

 

Kategorija: