smanjivači tlaka Braukmann

Smanjivači tlaka ovog tipa štite kućne instalacije vode protiv pretjeranog pritiska iz vodovoda.

Oni se također mogu koristiti u industriji, ili komercijalne svrhe unutar dosega specifikacija.

Instaliranjem ventila za smanjivanje tlaka, regulacijom tlaka šteta je izbjegnuta, a potrošnja vode je smanjena.

Namješteni tlak također se održava konstantnim, čak i kada postoji velika fluktuacija ulaznog tlaka.

Smanjenje radnog tlaka i održavanje na stalnoj razini smanjuje protok buke u postrojenju.

Kategorija: